Main Menu

Ankieta

Czy protestujesz przeciwko budowie drogi do strefy Dworzysko przez osiedle Baranówka?

Tak
(1)
Nie
(0)
1 pozostałe głosy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!Statystyki

Odsłon artykułów:
67704

Polub nas na facebooku!

Wnioski

 

Wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

2012.03.12 Protest mieszkańców, Do Rady Miasta Rzeszowa     >>>pdf<<<

Do Wiadomości: Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego, Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Parlamentarzystów Województwa Podkarpackiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pod pismem podpisało sie 831 mieszkańców.

2012.04.06 Odpowiedz Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa Marka Ustrobińskiego     >>>pdf<<<

2012.04.16 Nasza odpowiedz na pismo    >>>pdf<<<

2012.05.16 Odpowiedz Miejskiego Zarządu Dróg    >>>pdf<<<

 

2012.03.15 Złożenie kolejnych podpisów    >>>pdf<<<

 

2012.03 Wniosek do Studium i Planów Zagospodarowania Przestrzennego    >>>pdf<<<

570 podpisanych wniosków zostało przekazanych do Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa.

Brak odpowiedzi

 

2012.03.19 Wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie    >>>pdf<<<

Do Wiadomości: Prezydenta Miasta Rzeszowa, Wojewody Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego, Przewodniczącego Rady Osiedla Baranówka IV, Przewodniczącej Rady Osiedla Miłocin, PIS, PO.

Brak odpowiedzi

 

2012.03.26 Pismo przewodnie dotyczące protestu     >>>pdf<<<

2012.03.26 Notatka z posiedzenia Komisji Inwestycji i pozyskiwania Funduszy Unijnych     >>>pdf<<<

Brak odpowiedzi

2012.03.26  Wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa i Rady Miasta Rzeszowa    >>>pdf<<<

2012.04.16 Odpowiedz Miejskiego Zarządu Dróg    >>>pdf<<<

2012.05.23 Odpowiedz Miejskiego Zarządu Dróg    >>>pdf<<<

2012.03.26 Wniosek do Prezydenta Miasta Rzeszowa     >>>pdf<<<

2012.04.18 Odpowiedz Miejskiego Zarządu Dróg   >>>pdf<<<

 

2012.04.16 Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28.12.2011r.     >>>pdf<<<

(Wniosek złożony przez strony bezpośrednio zagrożone wywłaszczeniem)

Brak odpowiedzi

 

2012.04.16 Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji do: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa     >>>pdf<<<

Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie     >>>pdf<<<

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie     >>>pdf<<<

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie     >>>pdf<<<

Kancelaria Urzedu Miasta Rzeszowa     >>>pdf<<<

2012.04.18 Odpowiedź Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie     >>>pdf<<<

2012.04.18 Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie     >>>pdf<<<

  

2012.06.05 Odwołanie od decyzji środowiskowej    >>>pdf<<<

Ponad 500 podpisanych wniosków zostało przekazanych do Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

2012.06.05 Wniosek o uznanie za osobe posiadajaca interes prawny    >>>pdf<<<

Ponad 500 podpisanych wniosków zostało przekazanych do Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

2012.06.12 Notatka i wnioski mieszkańców ze spotkania w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa w dniu 01.06.2012  w sprawie inwestycji „Budowa drogi 3KD–Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko (III etap)”    >>>pdf<<<Free web hostingWeb hosting
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK