Main Menu

Ankieta

Czy protestujesz przeciwko budowie drogi do strefy Dworzysko przez osiedle Baranówka?

Tak
(1)
Nie
(0)
1 pozostałe głosy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!Statystyki

Odsłon artykułów:
69862

Polub nas na facebooku!

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta Rzeszowa - 29 maja 2012 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Miasta Rzeszowa, która odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r. /wtorek/ o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 

Proponowany porządek obrad:

1.      Uchwała w sprawie uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i do Sądu Rejonowego w Rzeszowie na kadencję lat 2012 – 2015.

2.      Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika /druk nr XXXIII/13/2012/.

3.      Uchwała w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika /druk nr XXXIII/14/2012/.

4.      Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa /druk nr XXXIII/4/2012/.

5.      Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2012 r. /druk nr XXXIII/3/2012/.

6.      Oświadczenia i informacje.

7.      Prezentacja projektu inwestycji pn. „Ekologiczny Zakład Energetyczny” w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej – firma Debex. 

8.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej.

9.      Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego /druk nr XXXIII/6/2012/.

10.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty /druk nr XXXIII/1/2012/.

11.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy al. Wyzwolenia w Rzeszowie.

12.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony (dot. 6 działek) /druk nr XXXIII/7/2012/.

13.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Rzeszowie (dot. nieruchomości przy ul. Żeglarskiej) /druk nr XXXIII/8/2012/.

14.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. Malowniczej w Rzeszowie /druk nr XXXIII/9/2012/.

15.  Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Okulickiego w Rzeszowie /druk nr XXXIII/10/2012/.

16.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Rzecha w Rzeszowie.

17.  Uchwała w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu /druk nr XXXIII/11/2012/.

18.  Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa na temat realizacji inwestycji „Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap III przez Osiedle Baranówka IV”
      – wniosek Radnych p. p. Jerzego Cyprysia, Roberta Kultysa, Jerzego Jęczmienionki.

19.  Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 220/6/2011 terenu pod drogę publiczną zbiorczą na Osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie 
      /druk nr XXXIII/15/2012/.

20.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty  niezaliczane do sektora finansów publicznych /druk nr XXXIII/2/2012/.

21.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

22.  Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim.”

23.  Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi /druk nr XXXIII/5/2012/.

24.  Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Miasta Rzeszów”.

25.  Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Rzeszowa w roku 2011.

26.  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Rzeszowa na 2011 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia   2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

27.  Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta.

28.  Uchwała zmieniająca uchwały Rady Miasta Rzeszowa /dot. Statutów Osiedli Miasta Rzeszowa/.

29.  Zapytania i interpelacje.

30.  Wolne wnioski i sprawy różne.Free web hostingWeb hosting
ShoppingASEhandelASErhvervIndexDKServiceIndexDK